Utførelse

Industrigulv med KORODUR hardbetong

KORODUR hardbetong og strøbetong kan benyttes i alle typer industribygg.
Næringsmiddelindustri - meieri, slakteri, fiskeindustri o.l.
Lager - verksted.
Produksjonslokaler.
Landbruk.

Utførelsen kan inndeles i to hovedgrupper:
Nybygg.
Rehabilitering.

Nybygg:
Eksempel på oppbygging av industrigulv:
Utførelsen vil variere ettersom prosjektets utforming, grunnforhold og gulvets belastning.
Dette vil gi grunnlaget for dimensjoneringen av gulvet.

Gulvet utføres i prinsipp som "flytende gulv på grunn".
Godt komprimert bærelag m/finavretting (subbus 0,2- 0,8mm).
1 lag (evt. 2 lag) 0,2mm plastfolie som glidesjikt.
150mm C35 NA stålfiberarmert betong av god kvalitet med tanke på v/c forhold, tilslagskurve etc.
Alt. benyttes tradisjonell armering.
Istrøing av ca. 5kg NEODUR HE 3, strøbetong. Alternativ utlegging av 10 -15mm KORODUR 04 hardbetong.
Et bedre alternativ er bruk av NEODUR HE 65 hardbetong som "topping". Enten ved nystøpt golv eller ved rehabilitering. Rengjøring og blistring av det eksisterende golv er da nødvendig. Neodur HE 65 hardbetong (kun tilsettes vann) limes til eks. golv med KORODUR HB 5. Dette gir en meget god kvalitet på golvet. Har også en god kvalitet i farger. Strøbetong er ikke egnet til dette. Se Rehabilitering lenger ned.
Stålglatting av overflaten.
Saging av rissanvisere.
Vanning og dekking med 0,04mm plastfolie ( bør ligge i 3 uker etter støp ).
Alternativ her er KOROSEAL eller KOROTEX.
Fuging med kjøresterk fugemasse.

Relevant litteratur:
Norsk Standard: NS 3420-L: betong.(3 utgave juli 1999).
Norsk Betongforening: Publikasjon nr. 15- betonggulv, gulv på grunn, påstøp.
Norcem: Brosjyre betonggulv.
FOU: NKL, Langhus.
Norges byggforskningsinstitutt: Industrigulv av betong (Alf M Waldum og Bjørn Bakken).

Rehabilitering:
Denne rehabilitering metoden er testet av Vegdirektoratet, som i en egen rapport,
konkluderer med at dette systemet klart er det beste både på pris og kvalitet.
Denne metoden er ikke egnet for Neodur eller andre fabrikanter's strøbetong. Neodur strøbetong er kun for nylagte betonggulv.

Forbehandling:
Overflaten blastres eller freses.
Dersom undergulvet er oljeinfisert må overflaten kjemisk avfettes og flammerenses.
Overflaten støvsuges grundig.

Utførelse:
Påføring av sementbasert lim KORODUR HB 5
NEODUR HE 65, med plastfiber iblandet, legges "vått i vått" på sementbasert lim KORODUR HB 5
Evnt. KORODUR 04 hardbetong og sement( evt. tilsatt stålfiberarmering ) legges "vått i vått".
Overflaten brettskures og stålglattes.

Blandingsforhold:
100kg KORODUR 04 + 40kg sement.
Maks v/c forhold 0,5.

Etterbehandling:
Vanning og dekking med 0.04mm plastfolie ( bør ligge i tre uker etter støp ).
Etterbehandlingsmiddelene KOROSEAL eller KOROTEX kan brukes, hvis golvet ikke skal males eller impregneres. Da må plast brukes!
Evt. fuging av støpeskjøter og eksisterende dillitasjonsfuger med kjøresterk fugemasse.

Relevant litteratur:
Vegdirektoratet: rapport om rehabilitering og utbedring av industrigulv.

Hvert prosjekt trenger god planlegging før utførelse, ta gjerne kontakt dersom dere ønsker en diskusjonspart med lang erfaring. Også om rehabilitering.
Korodur hardbetong og strøbetong er kjent for sin gode kvalitet på alle produkter.