Velkommen til Tiller & Co AS

Eneimportør av KORODUR Hardbetong i Norge!


KORODUR hardbetong


KORODUR hardbetong har i en årrekke vært det mest benyttede systemet for industrigulv både i Norge og på verdensmarkedet.
De sentrale nøkkelord vedr. KORODUR hardbetong er: Vedlikeholdsfrie og meget slitesterke industrigulv, som medfører svært lav totalkostnad sett i forhold til produktets levetid.
KORODUR hardbetong kjennetegnes ved en meget høy kvalitet, d.v.s. høy og stabil tilslagskvalitet, optimal siktekurve, samt meget god slitestyrke.

KORT HISTORIE OM FIRMAET KORODUR

I 1936 startet produksjonen av KORODUR hardbetong. I dag nesten 65 år senere er det lagt over 150 000 000 m2 verden over, hvorav ca. 2 500 000 i Norge.
KORODUR hardbetong finnes i dag representert i flere verdensdeler, gjennom egne salgskontor eller agenter.

Tiller & Co AS er eneimportør for KORODUR hardbetong i Norge.